WIJKOVERLEG BOLNES

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de vergadering van het wijkoverleg Bolnes op maandag 26 juni 2017.

De vergadering wordt gehouden in het ”Het Bolwerk” Amerstraat 1a (ingang De Beverbol).

 

Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur

 

De agenda is als volgt:

 

 

  1. 1.   Opening

 

  1. 2.   Mededelingen/ingekomen post

                  -ervaring nieuwe notulen

 

  1. 3.   Buurt M/V

               -toelichting Mandy van Gelder en collega Buurtvrouw Ridderkerk/Barendrecht 

 

  1. 4.   Partners in de wijk o Woonvisie o Politie o Sport en Welzijn o Buurtpreventie o Wijkideeteam

                                           o Gemeente

 

  1. 5.   Actielijst vergadering 24 april 2017

 

  1. 6.   Rondvraag

 

 

 

 

Planning wijkoverleggen 2017

18 sept en 11 dec van 19.30 tot 22.00 uur. Locatie Het Bolwerk

 

Planning wijkspreekuren 2017

Let op gewijzigd: maandag 20 november van 15.30 tot 16.30 uur.

Locatie Wijkvoorzieningencentrum 

 

Planning wijkschouwen 2017

Maandag 18 september om 17.00 uur voorafgaand aan het wijkoverleg